Kéo Đa Năng Pro Asian

850.000 ₫ 900.000 ₫

Bộ đũa Chopstick (10 đôi)

590.000 ₫ 600.000 ₫

Bộ Vá Muỗng Kitchen Duos - bộ 6

900.000 ₫ 1.000.000 ₫

Dao Đa Năng Pro Asian Santoku

950.000 ₫ 1.000.000 ₫